«Tilbake til børsmeldinger
13.06.2018

Oslo Børs - OLT113 - Nytt lån til notering / New bond issue to be listed 14.06.2018

Lånets navn / Issue name: Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/21 FRN Ticker: OLT113 Instrument ID: 1304086 ISIN: NO0010821580 Segment: OBOC Hjemstat / Home state: NO Handelsvaluta / Trading currency: NOK Lånebeløp / Issued amount: 1 100 mill, åpent lån / tap issue Rentebærende f.o.m. / Interest accrual date: 26.04.2018 Forfallsdato / Maturity date: 26.04.2021 Kupongrente / Coupon rate: 1,66 % p.a. (3M NIBOR + 0,52 %) Sektorliste / Sector list: Storlånssektor / Major Bond Issues Tilretteleggere / Managers: Handelsbanken Capital Markets ; Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslo Branch Verdipapirregister / Central Securities Depository: VPS ESMA-kategori / ESMA category: Corporate bond Godkjent prospekt tilgjengelig på / Approved prospectus available on: [http://www.oslobors.no] [http://www.olt.no/finans/obligasjonslan]