«Tilbake til børsmeldinger
15.06.2018

Oslo Børs - OLT114 - Nytt sertifikatlån til notering / New bond issue to be listed 18.06.2018

Lånets navn / Issue name: Olav Thon Eien ASA 1,13% CERT 094 170918 Ticker: OLT114 Instrument ID: 1304094 ISIN: NO0010826324 Segment: OBOC Hjemstat / Home state: NO Handelsvaluta / Trading currency: NOK Lånebeløp / Issued amount: 300 mill, åpent lån / tap issue Rentebærende f.o.m. / Interest accrual date: 15.06.2018 Forfallsdato / Maturity date: 17.09.2018 Kupongrente / Coupon rate: 1,13 % p.a. Sektorliste / Sector list: Sertifikater / Loan certificates Tilretteleggere / Managers: Handelsbanken Capital Markets Verdipapirregister / Central Securities Depository: VPS ESMA-kategori / ESMA category: Corporate bond Godkjent prospekt tilgjengelig på / Approved prospectus available on: [http://www.oslobors.no]