«Tilbake til børsmeldinger
15.06.2018

Oslo Børs - OLT115 - Nytt lån til notering / New bond issue to be listed 18.06.2018

Lånets navn / Issue name: Olav Thon Eiendomssels ASA 18/21 FRN SEK Ticker:OLT115 Instrument ID:1304102 ISIN: NO0010817794 Segment: OBOC Hjemstat / Home state: NO Handelsvaluta / Trading currency: SEK Lånebeløp / Issued amount: 300 mill, åpent lån / tap issue Rentebærende f.o.m. / Interest accrual date: 08.03.2018 Forfallsdato / Maturity date: 08.03.2021 Kupongrente / Coupon rate: 0,301 % p.a. (3M STIBOR + 0,69 %) Sektorliste / Sector list: Industri og handel / Industry and commercial Tilretteleggere / Managers: Nordea Bank AB (publ), Norwegian Branch Verdipapirregister / Central Securities Depository: VPS ESMA-kategori / ESMA category: Corporate bond Godkjent prospekt tilgjengelig på / Approved prospectus available on: [http://www.oslobors.no] [http://www.olt.no]