«Tilbake til børsmeldinger
10.07.2018

Oslo Børs - OLT116 - Nytt sertifikatlån til notering / New bond issue to be listed 11.07.2018

Lånets navn / Issue name: Olav Thon Eien ASA 1,25% CERT 266 020419 Ticker:OLT116 Instrument ID:1304146 ISIN: NO0010827892 Segment: OBOC Hjemstat / Home state: NO Handelsvaluta / Trading currency: NOK Lånebeløp / Issued amount: 200 mill, åpent lån / tap issue Rentebærende f.o.m. / Interest accrual date: 10.07.2018 Forfallsdato / Maturity date: 02.04.2019 Kupongrente / Coupon rate: 1,25 % p.a. Sektorliste / Sector list: Sertifikater / Loan certificates Tilretteleggere / Managers: Handelsbanken Capital Markets Verdipapirregister / Central Securities Depository: VPS ESMA-kategori / ESMA category: Corporate bond Godkjent prospekt tilgjengelig på / Approved prospectus available on: [http://www.oslobors.no]