«Tilbake til børsmeldinger
30.07.2018

Oslo Børs - OLT117 - Nytt sertifikatlån til notering / New bond issue to be listed 31.07.2018

Lånets navn / Issue name: Olav Thon Eien ASA 1,00% CERT 062 190918 Ticker:OLT117 Instrument ID:1304157 ISIN: NO0010827967 Segment: OBOC Hjemstat / Home state: NO Handelsvaluta / Trading currency: NOK Lånebeløp / Issued amount: 700 mill, lukket lån / limited issue Rentebærende f.o.m. / Interest accrual date: 19.07.2018 Forfallsdato / Maturity date: 19.09.2018 Kupongrente / Coupon rate: 1 % p.a. Sektorliste / Sector list: Sertifikater / Loan certificates Tilretteleggere / Managers: DNB Bank, DNB Markets Verdipapirregister / Central Securities Depository: VPS ESMA-kategori / ESMA category: Corporate bond Godkjent prospekt tilgjengelig på / Approved prospectus available on: [http://www.oslobors.no]