«Tilbake til børsmeldinger
23.08.2018

RAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2018

Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde et solid resultat i 1. halvår, men lavere verdiøkning på eiendomsporteføljen sammenliknet med samme periode i fjor, bidro til nedgang i konsernets resultat.

Hovedpunktene i rapporten for 1. halvår er som følger:

-Leieinntektene var 1.398 millioner kroner. Årlig leieinntektsnivå ved halvårsskiftet var 2.930 millioner kroner og ledigheten 2,6 % -Resultat før skatter beløp seg til 1.476 millioner kroner -Resultat før skatter og verdiendringer økte med 9 % til 941 millioner kroner. -Netto kontantstrøm fra driften var 861 millioner kroner -Ved utgangen av 2. kvartal var konsernets egenkapitalandel 45 % og egenkapital per aksje var økt til 236 kroner -Likviditetsreserve ved halvårsskiftet var 7.720 millioner kroner -Omsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet var 23.306 millioner kroner