«Tilbake til børsmeldinger
23.08.2018

Meldepliktig handel

Administrerende direktør i Olav Thon Eiendomsselskap ASA, Dag Tangevald-Jensen, har den 23. august 2018 kjøpt 1.000 aksjer i Olav Thon Eiendomsselskap ASA til kurs 149,60.

Tangevald-Jensen eier etter kjøpet 2.300 aksjer i Olav Thon Eiendomsselskap ASA. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandellovens §5-12.