«Tilbake til børsmeldinger
24.08.2018

PRESENTASJON AV OLAV THON EIENDOMSSELSKAP

I forbindelse med at Olav Thon Eiendomsselskap den 23.08.2018 offentliggjorde resultatene for 2. kvartal og 1.halvår 2018 ble det idag avholdt en selskapspresentasjon. Vedlagt følger kopi av presentasjonen.