«Tilbake til børsmeldinger
17.09.2018

OLT - melding av aksjekjøp

Jeg melder herved at Otto Olsen Bygg AS i dag har gjort avtale om kjøp av 30.000 aksjer i Olav Thon Eiendomsselskap ASA til kurs 148 hver. Otto Olsen Bygg AS har etter dette kjøpet en beholdning på 715.128 aksjer. Otto Olsen Bygg AS er 100 % eiet av undertegnede, som er innsider gjennom styreverv i OLT.

Line Norbye Daglig leder