«Tilbake til børsmeldinger
18.09.2018

MELDEPLIKTIG HANDEL

Konserndirektør finans Arne B. Sperre, har den 18. September 2018 kjøpt 200 aksjer i Olav Thon Eiendomsselskap ASA til kurs 147,00. Sperre eier etter kjøpet 3.000 aksjer i Olav Thon Eiendomsselskap ASA. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandellovens § 5-12