«Tilbake til børsmeldinger
21.09.2018

Oslo Børs - OLT118 - Nytt sertifikatlån til notering / New bond issue to be listed 24.09.2018

Lånets navn / Issue name: Olav Thon Eien ASA 1,54% CERT 364 200919 Ticker: OLT118 Instrument ID: 1304282 ISIN: NO0010832892 Segment: OBOC Hjemstat / Home state: NO Handelsvaluta / Trading currency: NOK Lånebeløp / Issued amount: 150 mill, åpent lån / tap issue Rentebærende f.o.m. / Interest accrual date: 21.09.2018 Forfallsdato / Maturity date: 20.09.2019 Kupongrente / Coupon rate: 1,54 % p.a. Sektorliste / Sector list: Sertifikater / Loan certificates Tilretteleggere / Managers: DNB Bank ASA, DNB Markets Verdipapirregister / Central Securities Depository: VPS ESMA-kategori / ESMA category: Corporate bond Godkjent prospekt tilgjengelig på / Approved prospectus available on: [http://www.oslobors.no]