«Tilbake til børsmeldinger
15.10.2018

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP VURDERER UTSTEDELSE AV NOK OBLIGASJONSLÅN

Olav Thon Eiendomsselskap ASA har tildelt DNB Markets og SEB mandat for å undersøke muligheten til å utstede obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet. Avhengig av markedsforhold, vil ett eller flere NOK senior sikrede obligasjonslån med 2,75 - 7 års løpetid følge. Ved eventuell utstedelse, vil utstedt volum utgjøre minimum NOK 300 millioner.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Olav Thon Eiendomsselskap ASA: Arne B. Sperre (92 69 76 22)