«Tilbake til børsmeldinger
16.10.2018

VELLYKKET PLASSERING AV PANTESIKRET OBLIGASJONSLÅN

Det vises til børsmelding 15. oktober 2018. Olav Thon Eiendomsselskap ASA har i dag utstedt ett nytt pantesikret obligasjonslån i det norske obligasjons-markedet. Transaksjonen er nå sluttført med et lånebeløp på NOK 550 millioner med forfall 26. august 2021 og lånet har en kupong tilsvarende 3 måneders NIBOR pluss 0,68 % p.a.

DNB Markets og SEB var tilretteleggere av obligasjonslånet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Olav Thon Eiendomsselskap: Arne B. Sperre (92 69 76 22)