«Tilbake til børsmeldinger
29.10.2018

Oslo Børs – Olav Thon Eiendomsselskap ASA – Mottatt søknad om notering av sertifikatl

Oslo Børs har mottatt søknad om børsnotering av ISIN NO0010835424

Det følger av verdipapirhandelloven kapittel 5 at anvendelsesområde for informasjonsplikt gjelder for låntagere hvis obligasjoner er eller er søkt notert på børs. Informasjonsplikten etter reglene i verdipapirhandelloven er fra og med i dag gjeldende for ovennevnte lån.