«Tilbake til børsmeldinger
30.10.2018

Oslo Børs - OLT119 - Nytt lån til notering / New bond issue to be listed 31.10.2018

Oslo Børs - OLT119 - Nytt lån til notering / New bond issue to be listed 31.10.2018 Lånets navn / Issue name: Olav Thon Eiendo ASA FRN CERT 365 180119 Ticker: OLT119 Instrument ID: 1304366 ISIN: NO0010814403 Segment: OBOC Hjemstat / Home state: NO Handelsvaluta / Trading currency: NOK Lånebeløp / Issued amount: 300 mill, åpent lån / tap issue Rentebærende f.o.m. / Interest accrual date: 18.01.2018 Forfallsdato / Maturity date: 18.01.2019 Kupongrente / Coupon rate: 1,43 % p.a. (3M NIBOR + 0,35 %) Sektorliste / Sector list: Sertifikater / Loan certificates Tilretteleggere / Managers: Nordea Bank AB (publ), filial i Norge Verdipapirregister / Central Securities Depository: VPS ESMA-kategori / ESMA category: 0 Godkjent prospekt tilgjengelig på / Approved prospectus available on: http://www.oslobors.no