«Tilbake til børsmeldinger
31.10.2018

Oslo Børs - OLT120 - Nytt lån til notering / New bond issue to be listed 01.11.2018

Oslo Børs - OLT120 - Nytt lån til notering / New bond issue to be listed 01.11.2018 Lånets navn / Issue name: Olav Thon Eien ASA 1,60% CERT 365 311019 Ticker: OLT120 Instrument ID: 1304370 ISIN: NO0010835416 Segment: OBOC Hjemstat / Home state: NO Handelsvaluta / Trading currency: NOK Lånebeløp / Issued amount: 200 mill, åpent lån / tap issue Rentebærende f.o.m. / Interest accrual date: 31.10.2018 Forfallsdato / Maturity date: 31.10.2019 Kupongrente / Coupon rate: 1,6 % p.a. Sektorliste / Sector list: Sertifikater / Loan certificates Tilretteleggere / Managers: DNB Bank ASA, DNB Markets Verdipapirregister / Central Securities Depository: VPS ESMA-kategori / ESMA category: Corporate bond Godkjent prospekt tilgjengelig på / Approved prospectus available on: http://www.oslobors.no