«Tilbake til børsmeldinger
31.10.2018

Oslo Børs - OLT121 - Nytt sertifikatlån til notering / New bond issue to be listed 01.11.2018

Oslo Børs - OLT121 - Nytt sertifikatlån til notering / New bond issue to be listed 01.11.2018 Lånets navn / Issue name: Olav Thon Eien ASA 1,33% CERT 078 170119 Ticker: OLT121 Instrument ID: 1304371 ISIN: NO0010835424 Segment: OBOC Hjemstat / Home state: NO Handelsvaluta / Trading currency: NOK Lånebeløp / Issued amount: 250 mill, åpent lån / tap issue Rentebærende f.o.m. / Interest accrual date: 31.10.2018 Forfallsdato / Maturity date: 17.01.2019 Kupongrente / Coupon rate: 1,33 % p.a. Sektorliste / Sector list: Sertifikater / Loan certificates Tilretteleggere / Managers: DNB Bank ASA, DNB Markets Verdipapirregister / Central Securities Depository: VPS ESMA-kategori / ESMA category: Corporate bond Godkjent prospekt tilgjengelig på / Approved prospectus available on: http://www.oslobors.no