«Tilbake til børsmeldinger
07.11.2018

Oslo Børs - OLT122 - Nytt lån til notering / New bond issue to be listed 08.11.2018

Oslo Børs - OLT122 - Nytt lån til notering / New bond issue to be listed 08.11.2018 Lånets navn / Issue name: Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/21 FRN Ticker: OLT122 Instrument ID: 1304391 ISIN: NO0010834666 Segment: OBOC Hjemstat / Home state: NO Handelsvaluta / Trading currency: NOK Lånebeløp / Issued amount: 550 mill, åpent lån / tap issue Rentebærende f.o.m. / Interest accrual date: 30.10.2018 Forfallsdato / Maturity date: 26.08.2021 Kupongrente / Coupon rate: 1,87 % p.a. (3M NIBOR + 0,68 %) Sektorliste / Sector list: Storlånssektor / Major Bond Issues Tilretteleggere / Managers: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslo Branch ; DNB BANK ASA ; DNB Markets Verdipapirregister / Central Securities Depository: VPS ESMA-kategori / ESMA category: Corporate bond Godkjent prospekt tilgjengelig på / Approved prospectus available on: http://www.oslobors.no http://www.olt.no