«Tilbake til børsmeldinger
08.11.2018

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2018

Olav Thon Eiendomsselskap hadde også i 3. kvartal et godt resultat, men lavere verdiøkning på eiendomsporteføljen enn i fjor bidro til nedgang i konsernets resultat.

Hovedpunktene i rapport for 3. kvartal er som følger:

• Leieinntektene var 707 millioner kroner . Årlig leieinntektsnivå var 2.980 millioner kroner, og ledigheten 2,7 %. • Resultat før skatter beløp seg til 747 millioner kroner. • Resultat før skatter og verdiendringer utgjorde 433 millioner kroner. • Netto kontantstrøm fra driften var 398 millioner kroner. • Ved utgangen av 3. kvartal var konsernets egenkapitalandel 45 % og egenkapital per aksje var økt til 241 kroner. • Likviditetsreserve ved kvartalsskiftet var 6.450 millioner kroner. • Omsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet var 12.505 millioner k