«Tilbake til børsmeldinger
01.02.2019

VELLYKKET PLASSERING AV SENIOR SIKRET OBLIGASJONSLÅN I NOK

Olav Thon Eiendomsselskap ASA har i dag emittert NOK 280 millioner i obligasjonslånet med ISIN NO0010818289 (løpetid frem til 13. mars 2023). Utestående volum etter denne transaksjonen er NOK 830 millioner. Innbetalingsdato vil være 18. februar 2019.

Olav Thon Eiendomsselskap ASA har i forbindelse med transaksjonen kjøpt tilbake NOK 262 millioner i obligasjonslånet med ISIN NO0010776081.

SEB har vært engasjert som tilrettelegger av obligasjonslånet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Olav Thon Eiendomsselskap ASA Arne B. Sperre Tel: +47 926 97 622