«Tilbake til børsmeldinger
14.02.2019

RAPPORT 4. KVARTAL OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2018

Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde også i 4. kvartal et godt resultat, med leievekst og økte eiendomsverdier.

Hovedpunktene i kvartalsrapporten er som følger: • Leieinntektene var 725 millioner kroner. Årlig leieinntektsnivå ved årsskiftet var 3.100 millioner kroner, og ledigheten 2,5 %. • Resultat før skatter ble 654 millioner kroner. • Resultat før skatter og verdiendringer utgjorde 489 millioner kroner. • Netto kontantstrøm fra driften var 409 millioner kroner. • Ved årsskiftet var konsernets egenkapitalandel 46 % og egenkapital per aksje økt til 249 kroner. • Likviditetsreserve ved årsskiftet var 7.168 millioner kroner. • Omsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet var 15.858 millioner kroner. • Styret foreslår at det utbetales utbytte for 2018 med 4,40 kroner per aksje.

For Olav Thon Eiendomsselskap ASA Arne B. Sperre Konserndirektør finans Tel: +47 926