«Tilbake til børsmeldinger
14.02.2019

NØKKELINFORMASJON VED KONTANTUTBYTTE FOR OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA

Utbyttebeløp: 4,40 per aksje Annonsert valuta: Norske kroner Siste dag inklusive: 22. mai 2019 Ex-Dato: 23. mai 2019 Record Date:(eierregisterdato) 24. mai 2019 Betalingsdato: 05. juni 2019 Vedtaksdato: 22. mai 2019

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12