«Tilbake til børsmeldinger
04.03.2019

VELLYKKET PLASSERING AV NYTT SENIOR SIKRET OBLIGASJONSLÅN I NOK

Olav Thon Eiendomsselskap ASA har idag emittert NOK 300 millioner i form av et nytt obligasjonslån med pant i Bergen Storsenter. Lånet har 5 års løpetid og en flytende rente på 3 måneders Nibor + 0,97% p.a. Lånet planlegges utbetalt den 14. mars 2019 og vil bli søkt notert på Oslo Børs. Formålet med obligasjonslånet er generelle selskapsformål.

SEB har vært tilretteleggere av lånet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Olav Thon Eiendomsselskap ASA Arne B. Sperre Konserndirektør finans Tel: +47 926 97 622