«Tilbake til børsmeldinger
05.04.2019

TILBAKEKJØP AV EGNE AKSJER

Olav Thon Eiendomsselskap ASA («Selskapet») lanserer med dette et tilbud til alle Selskapets aksjonærer om tilbakekjøp av inntil 3.000.000 aksjer i Olav Thon Eiendomsselskap ASA. Selskapet eier i dag 700.000 egne aksjer. Selskapet besitter på nåværende tidspunkt ingen vesentlig innsideinformasjon som ikke er offentlig kjent. Tilbakekjøpet gjennomføres i henhold til gjeldende fullmakt til tilbakekjøp av inntil 10 % av selskapets egne aksjer, som ble gitt på Selskapets ordinære generalforsamling 23. mai 2018 med gyldig frem til generalforsamlingen i 2019.

Selskapet har engasjert SEB som finansiell rådgiver og mottaksagent i forbindelse med tilbudet. Tilbudet vil bli gjennomført som en book building med en tilbudspris på opp til 160 kroner per aksje, som er en premie på 5 % i forhold til sluttkursen den 4. april 2019. Selskapet er av den oppfatning at premien er berettiget på bakgrunn av størrelsen på tilbakekjøpstilbudet relativt til den gjennomsnittlige daglige omsetningen i Selskapets aksjer, nåværende markedsforhold, likviditeten i aksjen og den gjeldende rabatten til den underliggende verdien av Selskapets eiendeler.

Akseptperioden starter den 8. april 2019 kl. 08:00 og slutter den 10. april 2019 kl. 16:30. Aksjonærer som ønsker å selge aksjer kan kontakte SEB på +47 22 82 72 69. Dersom selskapet mottar aksepter på mer enn 3.000.000 aksjer vil Selskapet foreta en avkortning med et primærhensyn om likebehandling av aksjonærene.

Prising og allokering vil følge før 11. april 2019 kl. 18:00, handelsdatoen vil være 11. april 2019 og oppgjørsdato 15. april 2019. For ytterligere spørsmål kontakt:

Olav Thon Eiendomsselskap ASA Arne B. Sperre Konserndirektør finans Tel: +47 926 97 622

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.