«Tilbake til børsmeldinger
08.04.2019

START AV AKSEPTPERIODE FOR TILBAKEKJØP AV EGNE AKSJER

Det vises til børsmeldingen av 5. april 2019 der Olav Thon Eiendomsselskap ASA ("Selskapet") offentliggjorde et tilbud til alle Selskapets aksjonærer om å kjøpe tilbake inntil 3.000.000 aksjer i Olav Thon Eiendomsselskap ASA gjennom en book building med en tilbudspris på opp til 160 kroner per aksje.

Selskapet minner om at akseptperioden starter den 8. april 2019 kl. 08:00 og slutter den 10. april 2019 kl. 16:30. Aksjonærer som ønsker å selge aksjer kan kontakte SEB på +47 22 82 72 69.

For ytterligere spørsmål kontakt: Olav Thon Eiendomsselskap ASA Arne B. Sperre E.V.P Finance Tel: +47 926 97 622 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.