«Tilbake til børsmeldinger
10.04.2019

Oslo Børs - OLT123 - Nytt sertifikatlån til notering / New bond issue to be listed 11.04.2019

Lånets navn / Issue name: Olav Thon Eien ASA 1,80% CERT 363 070420 Ticker: OLT123 Instrument ID: 1304662 ISIN: NO0010849920 Segment: OBOC Hjemstat / Home state: NO Handelsvaluta / Trading currency: NOK Lånebeløp / Issued amount: 200 mill, åpent lån / tap issue Rentebærende f.o.m. / Interest accrual date: 10.04.2019 Forfallsdato / Maturity date: 07.04.2020 Kupongrente / Coupon rate: 1,8 % p.a. Sektorliste / Sector list: Sertifikater / Loan certificates Tilretteleggere / Managers: Handelsbanken Capital Markets Verdipapirregister / Central Securities Depository: VPS ESMA-kategori / ESMA category: Corporate bond Godkjent prospekt tilgjengelig på / Approved prospectus available on: [http://www.oslobors.no]