«Tilbake til børsmeldinger
11.04.2019

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA - TILBAKEKJØP AV EGNE AKSJER

Det vises til børsmeldingen av 5. april 2019 der Olav Thon Eiendomsselskap ASA ("Selskapet") offentliggjorde et tilbud til alle Selskapets aksjonærer om å kjøpe tilbake inntil 3.000.000 aksjer i Olav Thon Eiendomsselskap ASA gjennom en book building med en tilbudspris på opp til 160 kroner per aksje.

Selskapet har totalt kjøpt tilbake 2.122.149 aksjer for 160 kroner per aksje. Selskapets beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 2.822.149 aksjer.

For ytterligere spørsmål kontakt:

Olav Thon Eiendomsselskap ASA Arne B. Sperre E.V.P Finance Tel: +47 926 97 622