«Tilbake til børsmeldinger
15.04.2019

Oslo Børs - OLT124 - Nytt lån til notering / New bond issue to be listed 16.04.2019

Lånets navn / Issue name: Olav Thon Eiendomsselskap ASA 19/24 FRN Ticker: OLT124 Instrument ID: 1304675 ISIN: NO0010844459 Segment: OBOC Hjemstat / Home state: NO Handelsvaluta / Trading currency: NOK Lånebeløp / Issued amount: 300 mill, åpent lån / tap issue Rentebærende f.o.m. / Interest accrual date: 14.03.2019 Forfallsdato / Maturity date: 14.03.2024 Kupongrente / Coupon rate: 2,31 % p.a. (3M NIBOR + 0,97 %) Sektorliste / Sector list: Industri og handel / Industry and commercial Tilretteleggere / Managers: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilialen Verdipapirregister / Central Securities Depository: VPS ESMA-kategori / ESMA category: Corporate bond Godkjent prospekt tilgjengelig på / Approved prospectus available on: [http://www.oslobors.no] www.olt.no