«Tilbake til børsmeldinger
22.05.2019

Rapport for 1. kvartal 2019

Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde et godt resultat i 1. kvartal. Hovedpunktene i kvartalsrapporten er som følger: o Leieinntektene var 741 millioner kroner. o Resultat før skatter og verdiendringer utgjorde 496 millioner kroner. o Resultat før skatter beløp seg til 354 millioner kroner. o Netto kontantstrøm fra driften var 456 millioner kroner. o Ved utgangen av 1. kvartal var konsernets egenkapitalandel 46 % og egenkapital per aksje økte til 252 kroner. o Likviditetsreserve ved kvartalets slutt var 7.437 millioner kroner. o Omsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet var 11.138 millioner kroner.

For Olav Thon Eiendomsselskap ASA Arne B. Sperre Konserndriektør finans Tel: +47 926 97 622