«Tilbake til børsmeldinger
31.05.2019

Oslo Børs - OLT125 - Nytt lån til notering / New bond issue to be listed 03.06.2019

Lånets navn / Issue name: Olav Thon Eiendomssels ASA 19/22 FRN SEK Ticker:OLT125 Instrument ID:1304773 ISIN: NO0010851702 Segment: OBOC Hjemstat / Home state: NO Handelsvaluta / Trading currency: SEK Lånebeløp / Issued amount: 750 mill, åpent lån / tap issue Rentebærende f.o.m. / Interest accrual date: 10.05.2019 Forfallsdato / Maturity date: 10.05.2022 Kupongrente / Coupon rate: 0,779 % p.a. (3M STIBOR + 0,83 %) Sektorliste / Sector list: Storlånssektor / Major Bond Issues Tilretteleggere / Managers: DNB Bank ASA, DNB Markets Verdipapirregister / Central Securities Depository: VPS ESMA-kategori / ESMA category: Corporate bond Godkjent prospekt tilgjengelig på / Approved prospectus available on: [http://www.oslobors.no] www.olt.no