«Tilbake til børsmeldinger
31.05.2019

Oslo Børs - OLT126 - Nytt sertifikatlån til notering / New bond issue to be listed 03.06.2019

Lånets navn / Issue name: Olav Thon Eien ASA 1,66% CERT 094 020919 Ticker: OLT126 Instrument ID: 1304774 ISIN: NO0010856131 Segment: OBOC Hjemstat / Home state: NO Handelsvaluta / Trading currency: NOK Lånebeløp / Issued amount: 300 mill, åpent lån / tap issue Rentebærende f.o.m. / Interest accrual date: 31.05.2019 Forfallsdato / Maturity date: 02.09.2019 Kupongrente / Coupon rate: 1,66 % p.a. Sektorliste / Sector list: Sertifikater / Loan certificates Tilretteleggere / Managers: Handelsbanken Capital Markets Verdipapirregister / Central Securities Depository: VPS ESMA-kategori / ESMA category: Corporate bond Godkjent prospekt tilgjengelig på / Approved prospectus available on: [http://www.oslobors.no]