«Tilbake til børsmeldinger
16.08.2019

RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2019

Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde et godt resultat i 1. halvår.

Hovedpunktene i halvårsrapporten er som følger: -Leieinntektene var 1.488 millioner kroner -Resultat før skatter og verdiendringer økte med 6% til 996 millioner kroner -Resultat før skatter beløp seg til 628 millioner kroner -Netto kontantstrøm fra driften var 921 millioner kroner -Ved utgangen av 1. halvår var konsernets egenkapitalandel 45 % og egenkapital per aksje var økt til 251 kroner -Likviditetsreserve ved halvårsskiftet var 6.490 millioner kroner -Omsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet var 22.630 millioner kroner

For Olav Thon Eiendomsselskap ASA Arne B. Sperre Tel: 926 97 622