«Tilbake til børsmeldinger
19.08.2019

MELDEPLIKTIG HANDEL

Konserndirektør finans Arne B. Sperre, har den 19. august 2019 kjøpt 250 aksjer i Olav Thon Eiendomsselskap ASA til kurs 144,00 kroner.

Sperre eier etter kjøpet 3.250 aksjer i Olav Thon Eiendomsselskap ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandellovens § 5-12.