«Tilbake til børsmeldinger
06.09.2019

VELLYKKET UTSTEDELSE AV NYTT SENIOR USIKRET OBLIGASJONSLÅN I NOK

Olav Thon Eiendomsselskap ASA har idag emittert NOK 300 millioner i form av et nytt usikret obligasjonslån med 2,25 års løpetid.

Lånet har en flytende rente på 3 mnd. Nibor + 0,55% p.a. og planlegges utbetalt den 16. september 2019. Lånet vil bli søkt notert på Oslo Børs.

SEB har vært engasjert som tilrettelegger av lånet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Olav Thon Eiendomsselskap ASA Arne B. Sperre Konserndirektør finans Tel: +47 926 97 622