«Tilbake til børsmeldinger
17.09.2019

Oslo Børs - OLT127 - Nytt lån til notering / New bond issue to be listed 18.09.2019

Lånets navn / Issue name: Olav Thon Eiendo ASA FRN CERT 366 170920 Ticker:OLT127 Instrument ID:1304944 ISIN: NO0010864150 Segment: OBOC Hjemstat / Home state: NO Handelsvaluta / Trading currency: NOK Lånebeløp / Issued amount: 300 mill, åpent lån / tap issue Rentebærende f.o.m. / Interest accrual date: 17.09.2019 Forfallsdato / Maturity date: 17.09.2020 Kupongrente / Coupon rate: 1,98 % p.a. (3M NIBOR + 0,33 %) Sektorliste / Sector list: Sertifikater / Loan certificates Tilretteleggere / Managers: Handelsbanken Capital Markets Verdipapirregister / Central Securities Depository: VPS ESMA-kategori / ESMA category: Corporate bond Godkjent prospekt tilgjengelig på / Approved prospectus available on: [http://www.oslobors.no]