«Tilbake til børsmeldinger
11.10.2019

VELLYKKET PLASSERING AV NYTT SENIOR USIKRET OBLIGASJONSLÅN I NOK

Olav Thon Eiendomsselskap ASA har i dag emittert NOK 200 millioner i form av et nytt usikret obligasjonslån med 3 års løpetid.

Lånet har en flytende rente på 3 måneders Nibor + 0,62 % p.a., og planlegges utbetalt den 18. oktober 2019. Lånet vil bli søkt notert Oslo Børs.

SEB har vært engasjert som tilrettelegger av lånet. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Olav Thon Eiendomsselskap ASA Arne B. Sperre Konserndirektør finans Tel: +47 926 97 622