«Tilbake til børsmeldinger
15.10.2019

Oslo Børs - OLT128 - Nytt sertifikatlån til notering / New bond issue to be listed 16.10.2019

Lånets navn / Issue name: Olav Thon Eien ASA 1,95% CERT 123 110220 Ticker:OLT128 Instrument ID:1305024 ISIN: NO0010865728 Segment: OBOC Hjemstat / Home state: NO Handelsvaluta / Trading currency: NOK Lånebeløp / Issued amount: 200 mill, åpent lån / tap issue Rentebærende f.o.m. / Interest accrual date: 11.10.2019 Forfallsdato / Maturity date: 11.02.2020 Kupongrente / Coupon rate: 1,95 % p.a. Sektorliste / Sector list: Sertifikater / Loan certificates Tilretteleggere / Managers: Nordea Bank Abp, filial i Norge Verdipapirregister / Central Securities Depository: VPS ESMA-kategori / ESMA category: Corporate bond Godkjent prospekt tilgjengelig på / Approved prospectus available on: [http://www.oslobors.no]