«Tilbake til børsmeldinger
17.10.2019

VELLYKKET UTSTEDELSE AV NYTT SENIOR USIKRET OBLIGASJONSLÅN I NOK

Olav Thon Eiendomsselskap ASA har i dag emittert NOK 100 millioner i obligasjonslånet med ISIN NO0010864317, og med løpetid frem til 25 september 2024.

Etter emisjonen er utestående beløp i lånet NOK 500 millioner. Innbetalingsdato vil være 21 oktober 2019.

SEB har vært engasjert som tilrettelegger av lånet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Olav Thon Eiendomsselskap ASA Arne B. Sperre Konserndirektør finans Tel: +47 926 97 622