«Tilbake til børsmeldinger
22.10.2019

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret i Olav Thon Eiendomsselskap ASA foreslår en konsernintern reorganisering av Olav Thon Eiendomsselskap ASA. Formålet er å overføre selskapets direkte-eide virksomhet til det heleide datterselskapet OTE Eiendom AS, slik at Olav Thon Eiendomsselskap ASA etter reorganiseringen vil være et mer rendyrket holdingselskap. Bakgrunnen for forslaget og den foreslåtte fremgangsmåte er beskrevet i innkallingen til ekstraordinær generalforsamling med tilhørende sakspapirer vedlagt denne børsmeldingen. Ettersom reorganiseringen gjennomføres etter reglene for fisjon og fusjon skal general-forsamlingen ta stilling til forslaget. Ekstraordinær generalforsamling avholdes mandag 25. november 2019 kl. 14.00 på selskapets kontor i Stenersgata 2A, 0184 Oslo. Vedlegg: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 25. november 2019 Saksdokumenter til ekstraordinær generalforsamling 25. november 2019

Olav Thon Styrets leder Styret i Olav Thon Eiendomsselskap ASA