«Tilbake til børsmeldinger
31.10.2019

Oslo Børs - OLT129 - Nytt lån til notering / New bond issue to be listed 01.11.2019

Lånets navn / Issue name: Olav Thon Eien ASA 2,23% CERT 365 301020 Ticker:OLT129 Instrument ID:1305052 ISIN: NO0010867641 Segment: OBOC Hjemstat / Home state: NO Handelsvaluta / Trading currency: NOK Lånebeløp / Issued amount: 300 mill, åpent lån / tap issue Rentebærende f.o.m. / Interest accrual date: 31.10.2019 Forfallsdato / Maturity date: 30.10.2020 Kupongrente / Coupon rate: 2,23 % p.a. Sektorliste / Sector list: Sertifikater / Loan certificates Tilretteleggere / Managers: DNB Bank ASA, DNB Markets Verdipapirregister / Central Securities Depository: VPS ESMA-kategori / ESMA category: Corporate bond Godkjent prospekt tilgjengelig på / Approved prospectus available on: [http://www.oslobors.no]