«Tilbake til børsmeldinger
14.11.2019

RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2019

Olav Thon Eiendomsselskap hadde et godt resultat også i 3. kvartal

Hovedpunktene i kvartalsrapporten er som følger:

o Leieinntektene var 751 millioner kroner o Resultat før skatter og verdiendringer økte med 7 % til 463 millioner kroner o Resultat før skatter beløp seg til 741 millioner kroner o Netto kontantstrøm fra driften var 423 millioner kroner o Ved utgangen av 3. kvartal var konsernets egenkapitalandel 45 % og egenkapital per aksje var økt til 256 kroner o Likviditetsreserve ved kvartalsskiftet var 7.916 millioner kroner o Omsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet var 12.229 millioner kroner

For Olav Thon Eiendomsselskap ASA Arne B. Sperre Tel: 926 97 622