«Tilbake til børsmeldinger
25.11.2019

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING AVHOLDT

Ekstraordinær generalforsamling i Olav Thon Eiendomsselskap ASA ble avholdt mandag 25. november 2019 på selskapets kontor i Stenersgata 2A, 0184 Oslo.

Alle foreslåtte vedtak ble godkjent, inkludert forslag om gjennomføring av en drop-down fisjon, i tråd med agenda slik den fremgikk i børsmelding om ekstraordinær generalforsamling publisert på Oslo børs den 22. oktober 2019. Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling er vedlagt denne meldingen, og er tilgjengelig på olt.no, sammen med øvrige sakspapirer.

Vedlegg: Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 25. november 2019

Olav Thon Styrets leder Styret i Olav Thon Eiendomsselskap ASA