«Tilbake til børsmeldinger
28.11.2019

Melding av aksjekjøp

Jeg melder herved at Otto Olsen Bygg AS i dag har gjort avtale om kjøp av 21.088 aksjer i Olav Thon Eiendomsselskap ASA til kurs 158 hver. Otto Olsen Bygg AS har etter dette kjøpet en beholdning på 736.216 aksjer. Otto Olsen Bygg AS er 100 % eiet av undertegnede, som er innsider gjennom styreverv i OLT.

Line Norbye Daglig leder