«Tilbake til børsmeldinger
20.12.2019

Oslo Børs - OLT131 - Nytt lån til notering / New bond issue to be listed 23.12.2019

Lånets navn / Issue name: Olav Thon Eiendomsselskap 19/22 FRN Ticker: OLT131 Instrument ID: 1305183 ISIN: NO0010866544 Segment: OBOC Hjemstat / Home state: NO Handelsvaluta / Trading currency: NOK Lånebeløp / Issued amount: 200 mill, åpent lån / tap issue Rentebærende f.o.m. / Interest accrual date: 18.10.2019 Forfallsdato / Maturity date: 18.10.2022 Kupongrente / Coupon rate: 2,41 % p.a. (3M NIBOR + 0,62 %) Sektorliste / Sector list: Industri og handel / Industry and commercial Tilretteleggere / Managers: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Oslofilialen Verdipapirregister / Central Securities Depository: VPS ESMA-kategori / ESMA category: Corporate bond Godkjent prospekt tilgjengelig på / Approved prospectus available on: [http://www.oslobors.no] [http://www.olt.no]