«Tilbake til børsmeldinger
20.12.2019

Oslo Børs - OLT132 - Nytt lån til notering / New bond issue to be listed 23.12.2019

Lånets navn / Issue name: Olav Thon Eiendomsselska ASA 19/24 2,62 % Ticker: OLT132 Instrument ID: 1305184 ISIN: NO0010864317 Segment: OBOC Hjemstat / Home state: NO Handelsvaluta / Trading currency: NOK Lånebeløp / Issued amount: 500 mill, åpent lån / tap issue Rentebærende f.o.m. / Interest accrual date: 25.09.2019 Forfallsdato / Maturity date: 25.09.2024 Kupongrente / Coupon rate: 2,62 % p.a. Sektorliste / Sector list: Storlånssektor / Major Bond Issues Tilretteleggere / Managers: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Oslofilialen Verdipapirregister / Central Securities Depository: VPS ESMA-kategori / ESMA category: Corporate bond Godkjent prospekt tilgjengelig på / Approved prospectus available on: [http://www.oslobors.no] [http://www.olt.no]