«Tilbake til børsmeldinger
06.01.2020

VELLYKKET PLASSERING AV NYTT SENIOR USIKRET OBLIGASJONSLÅN I NOK

Olav Thon Eiendomsselskap ASA har i dag emittert NOK 200 millioner i obligasjonslånet med ISIN NO0010863467, med forfall 16. desember 2021.

Etter emisjonen er utestående beløp i lånet NOK 500 millioner, og innbetalingsdato vil være 8. januar 2020,

Handelsbanken Capital Markets har vært engasjert som tilrettelegger av lånet. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Olav Thon Eiendomsselskap ASA Arne B. Sperre Konserndirektør finans Tel: +47 926 97 622