«Tilbake til børsmeldinger
30.01.2020

GJENNOMFØRING AV REORGANISERING

Konsernintern reorganisering av Olav Thon Eiendomsselskap ASA, som ble vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 25. november 2019 er nå registrert gjennomført. For nærmere informasjon vises det til børsmeldingene av henholdsvis 22. oktober og 25. november 2019.

For Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Arne B. Sperre Tel: 926 97 622