«Tilbake til børsmeldinger
13.02.2020

RAPPORT FOR 4. KVARTAL OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2019

Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde et godt resultat også i 4. kvartal

Hovedpunktene i kvartalsrapporten er som følger:

o Leieinntektene var 745 millioner kroner o Resultat før skatter ble 968 millioner kroner o Resultat før skatter og verdiendringer utgjorde 450 millioner kroner o Netto kontantstrøm fra driften var 422 millioner kroner o Ved årsskiftet var konsernets egenkapitalandel 46 % og egenkapital per aksje var økt til 264 kroner o Likviditetsreserve ved årsskiftet var 6.796 millioner kroner o Omsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet var 15.386 millioner kroner o Styret foreslår at det utbetales utbytte for 2019 med 5,00 kroner per aksje

For Olav Thon Eiendomsselskap ASA Arne B. Sperre Konserndirektør finans Tel: + 47 926 97 622