«Tilbake til børsmeldinger
13.02.2020

NØKKELINFORMASJON VED KONTANTUTBYTTE FOR OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA

Utbyttebeløp: 5,00 per aksje Annonsert valuta: Norske kroner Siste dag inklusive: 20. mai 2020 Ex-dato: 22. mai 2020 Record Date: (eierregisterdato): 25. mai 2020 Betalingsdato: 03. juni 2020 Vedtaksdato: 20. mai 2020

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12