«Tilbake til børsmeldinger
25.03.2020

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP KANSELLERER VARSLET UTBYTTE FOR 2019

Styret i Olav Thon Eiendomsselskap ASA har i dag besluttet å fremme for selskapets ordinære generalforsamling at det ikke betales utbytte for 2019. Tidligere er det annonsert et forslag om et utbytte på 5,00 kroner per aksje.

Beslutningen er tatt på bakgrunn av usikkerheten som råder knyttet til spredningen av koronaviruset, og de økonomiske konsekvensene av de ulike tiltakene som er iverksatt.

Av samme grunn er også tidspunktet for selskapets ordinære generalforsamling flyttet til onsdag 17. juni 2020 kl. 13.00

Olav Thon Eiendomsselskap har en lav gjeldsgrad og betydelige likviditetsreserver, og kansellering av utbytte for 2019 innebærer ingen endring av selskapets utbyttepolitikk.

For Olav Thon Eiendomsselskap ASA Arne B. Sperre Konserndirektør finans Tlf: 926 97 622